Artiklar

JRA Årsmöte 2020 Senarelagt!

 

På grund av rådande läge med Coronaviruset, har JRA styrelse beslutat att JRA årsmöte ej kan hållas den 28 mars som planerat, och att mötet istället får senareläggas.

Styrelsen undersöker även om Årsmötet kan ordnas under andra former som ej kräver fysisk närvaro av alla deltagare.

Styrelsen återkommer med kallelse till nytt Årsmöte senast två veckor innan mötet, i enlighet med stadgarna.

 

73 DE Styrelsen

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------