Artiklar

Paus för Torsdagsträffar!

På grund av rådande läge med Coronaviruset, så tar vi tills vidare ett upphåll med de organiserade Torsdagsträffarna på klubblokalen.

Detta som en försiktighetsåtgärd, särskilt med hänsyn till klubbmedlemmar som kan falla inom riskgrupperna.

73 DE Styrelsen

 

-------------------------------------------------------------------------