Jemtlands Radioamatörer
JRA

  
 • Ny sida för rallysamband

  En ny sida har lagts upp under Sektioner –> Samband –> Rallysamband (Dokument), där vi samlar dokument för rallysamband.

   


 • Användarutbildning SvxLink

  Ett stort TACK till SM5GXQ/Peter för hans mycket trevliga och informativa dragning om hur man som användare hanterar Svxlink på sin lokala repeater. Peter deltog via Jitsi, och då länken var publik så hade vi deltagare från nästan alla distrikt i hela Sverige.

  En lista på alla deltagare finns här: https://www.sk3jr.se/wp-content/uploads/2023/01/SK3JR-230112.pdf

  Länk till sidan som i sin tur har länkarna till bildspel: https://www.sk7rfl.se/repeaterskolan/supp18.

  Länk till sammanfattning som Peter körde i somras: https://sk7rfl.se/repeaterskolan/supp20.

  Länkarna för SK7RFL innehåller en del som är specifikt för Öland men det framgår av texten (färgmarkering bl a).


 • Betala medlemsavgift

  Nu har en ny sida lagts till för hur man betalar medlemsavgift/blir medlem i klubben. Under ”Styrelsen” så finns det nu en ny undermeny vid namn ”Bli medlem” som visar hur man enklast betalar medlemsavgiften eller blir medlem i klubben.

  För gamla medlemmar! Kom ihåg att medlemsavgiften behöver vara betald senast på årsmötesdagen för att man ska vara röstberättigad.


 • På förekommen anledning

  På förekommen anledning kommer här en snabbsammanfattning av bakgrunden till beslutet.

  Jemtlands radioamatörers planering och budget för flertal försök (-20,-21,-23) att arrangera årsmöteshelg har godkänts av SSA:s styrelse minst 3 gånger.

  Senast i våras av sittande styrelse.

  Nu i december ändrar plötsligt SSA:s styrelse genom ordförande Jens de ekonomiska förutsättningarna och är inte lyhörda för tidigare fattade beslut. Detta innebär att planering och budget inte går ihop.

  JRA är därmed tvingad att avbryta arbetet och ställa in arrangemanget.  

  Edit 2023-01-13

  Menyvalet för att komma till SSA Årsmöte 2023 är flyttad till att vara en undermeny till Dokument. All information finns fortfarande kvar.

   


   

 • SSA Årsmöte i Östersund – INSTÄLLT

  SK3JR, Jemtlands Radioamatörers styrelse avbryter arbetet och ställer in SSA:s årsmöte i Östersund 2023

  Klubbens styrelse har vid ett extra styrelsemöte 2022-12-12 fått en redovisning av projektgruppen då man sedan en kort tid tillbaka fått totalt motstridiga uppgifter från SSA’s ordförande Jens om de ekonomiska förutsättningarna för att arrangera årsmötet mot det som tidigare gällt.

  Projektgruppen har redovisat detta för styrelsen och årsmötesarrangemanget har planerats helt efter de förutsättningar klubben fick redan 2019 och styrelsen kan inte förstå hur man kan omtolka det PM som ligger till grund för årsmötesarrangörerna på det sätt ordföranden i SSA nu plötsligt valt att göra.

  Detta PM och en Time-Line med all mailkorrespondens i kronologisk ordning finns att läsa på sidan ”SSA Årsmöte 2023”.

  Efter projektgruppens redovisning av detta material har styrelsen enhälligt beslutat meddela SSA och ordföranden Jens Zander som har haft invändningar att klubben inte kan gå vidare med arrangemanget.

  Från styrelsen i SK3JR’s sida beklagar vi djupt den uppkomna situationen och frånsäger oss med hänvisning till agerandet från SSA att arrangera årsmötet 2023. Beslutet är enhälligt och protokollfört vid vårt extra styrelsemöte 2022-12-12.

  Östersund 2022-12-13

  Karl-Gunnar Norberg, SM3VRG

  Ordförande

  Jemtlands Radioamatörer – SK3JR


 • Full fart på CW delen av kortvågen
  Med start i natt så gick en av årets största CW contester igång. Håller på till natten mellan söndag och måndag och körs på banden mellan 160-10m. Kom ihåg att WARC banden är contest fria och för de som vill köra ”vanliga” QSO. Läs mer på deras hemsida, bra är att alltid läsa igenom reglerna även om man kört samma tävling tidigare. Regler ändras och det är en del nytt från år till år. Kolla på CQ WW sidan https://www.cqww.com/ Lycka till! Johan/SE3X
   
 • Månadsmöte 10 november

  Inlagt 17 november, av Johan, SA3BYC. Tyvärr blev det inte som tänkt i torsdags. Snöslask och trasig vindrutetorkare fick mig att vända på vägen in till stan. Men jag tar nya tag den 8 december då det är säsongsavslutning. Samma program från mig, gissar att styrelsen har något att lägga till. Å så byts nog tårta ut mot Lussekatter.


  Agenda månadsmöte

  -Info om hemsidan
  -Petter, SM3PXO, informerar om SSA årsmöte 2023
  -Johan, vDL3, kommer och informerar om det senaste från Distrikt 3
  -vDL3 tar med tårta och bjuder alla deltagare.

  -Mer saker kan tillkomma innan torsdag så håll ögonen på hemsida.

  Varmt välkomna på torsdag

  /Styrelsen


 • Nu är alla medlemmar inlagda som användare.

  Nu har alla medlemmar som har signal lagts in. Ni som håller på att certifiera er behöver skicka in epost adress till webmaster@sk3jr.se så lägger vi upp er så fort som möjligt.
  Endast nuvarande medlemmar i klubben har blivit inlagda.
  Om någon får problem så kontakta webmaster@sk3jr.se så försöker vi hjälpa till så gott vi kan.

  Klicka på ”Logga in”

  Klicka sedan på ”Glömt ditt lösenord?” Då kommer ni till nästa bild.

  Skriv in din signal. Om ni har en ny epost adress och den vi haft i våra system inte gäller längre så kommer inte systemet att hitta ert konto.

  Om vi har rätt epostadress så ska det komma ett sånt här mail i er maillåda inom kort och då är det bara att klicka på länken och sedan följa instruktionerna där.

 • SSL

  Nu har vi aktiverat HTTPS på sidan också.

  Hälsningar Tomas, SA3UTS

   


 • Kiwin online å Nyflidd!!!

  Nu är SK3JR Kiwimottagare online igen.

  I samband med att jag ändrade nätverks-konfigurationen så kunde jag ta bort några nätverks-burkar från vår Kiwi-mottagares närhet, och; Hurra! – då försvann även några irriterade störningar som tidigare plågat mottagningen på en del frekvenser!  😀

  Så, surfa in på kiwin å lyssna själv!  

  Adressen är; http://kiwisdr.sk3jr.se:8073/
   

  73 DE Hans SM3PXG


   

   

 • CQ WW

  Dags att damma av micken och skaka rosten ur telegrafihanden!

  CQ WW går av stapeln följande datum:

  SSB: 29-30 oktober
  CW: 26-27 november

  Information finns på https://www.cqww.com/


 • O-ringen 2023 ÅRE

  Vi har blivit tillfrågad att sköta sambandet. Vi har tillsatt en arbetsgrupp (AG) som kommer att analysera vad som vi ska göra