• Ny sida för rallysamband

  En ny sida har lagts upp under Sektioner –> Samband –> Rallysamband (Dokument), där vi samlar dokument för rallysamband.

   


 • Användarutbildning SvxLink

  Ett stort TACK till SM5GXQ/Peter för hans mycket trevliga och informativa dragning om hur man som användare hanterar Svxlink på sin lokala repeater. Peter deltog via Jitsi, och då länken var publik så hade vi deltagare från nästan alla distrikt i hela Sverige.

  En lista på alla deltagare finns här: https://www.sk3jr.se/wp-content/uploads/2023/01/SK3JR-230112.pdf

  Länk till sidan som i sin tur har länkarna till bildspel: https://www.sk7rfl.se/repeaterskolan/supp18.

  Länk till sammanfattning som Peter körde i somras: https://sk7rfl.se/repeaterskolan/supp20.

  Länkarna för SK7RFL innehåller en del som är specifikt för Öland men det framgår av texten (färgmarkering bl a).


 • Betala medlemsavgift

  Nu har en ny sida lagts till för hur man betalar medlemsavgift/blir medlem i klubben. Under ”Styrelsen” så finns det nu en ny undermeny vid namn ”Bli medlem” som visar hur man enklast betalar medlemsavgiften eller blir medlem i klubben.

  För gamla medlemmar! Kom ihåg att medlemsavgiften behöver vara betald senast på årsmötesdagen för att man ska vara röstberättigad.


 • På förekommen anledning

  På förekommen anledning kommer här en snabbsammanfattning av bakgrunden till beslutet.

  Jemtlands radioamatörers planering och budget för flertal försök (-20,-21,-23) att arrangera årsmöteshelg har godkänts av SSA:s styrelse minst 3 gånger.

  Senast i våras av sittande styrelse.

  Nu i december ändrar plötsligt SSA:s styrelse genom ordförande Jens de ekonomiska förutsättningarna och är inte lyhörda för tidigare fattade beslut. Detta innebär att planering och budget inte går ihop.

  JRA är därmed tvingad att avbryta arbetet och ställa in arrangemanget.  

  Edit 2023-01-13

  Menyvalet för att komma till SSA Årsmöte 2023 är flyttad till att vara en undermeny till Dokument. All information finns fortfarande kvar.

   


   

 • SSA Årsmöte i Östersund – INSTÄLLT

  SK3JR, Jemtlands Radioamatörers styrelse avbryter arbetet och ställer in SSA:s årsmöte i Östersund 2023

  Klubbens styrelse har vid ett extra styrelsemöte 2022-12-12 fått en redovisning av projektgruppen då man sedan en kort tid tillbaka fått totalt motstridiga uppgifter från SSA’s ordförande Jens om de ekonomiska förutsättningarna för att arrangera årsmötet mot det som tidigare gällt.

  Projektgruppen har redovisat detta för styrelsen och årsmötesarrangemanget har planerats helt efter de förutsättningar klubben fick redan 2019 och styrelsen kan inte förstå hur man kan omtolka det PM som ligger till grund för årsmötesarrangörerna på det sätt ordföranden i SSA nu plötsligt valt att göra.

  Detta PM och en Time-Line med all mailkorrespondens i kronologisk ordning finns att läsa på sidan ”SSA Årsmöte 2023”.

  Efter projektgruppens redovisning av detta material har styrelsen enhälligt beslutat meddela SSA och ordföranden Jens Zander som har haft invändningar att klubben inte kan gå vidare med arrangemanget.

  Från styrelsen i SK3JR’s sida beklagar vi djupt den uppkomna situationen och frånsäger oss med hänvisning till agerandet från SSA att arrangera årsmötet 2023. Beslutet är enhälligt och protokollfört vid vårt extra styrelsemöte 2022-12-12.

  Östersund 2022-12-13

  Karl-Gunnar Norberg, SM3VRG

  Ordförande

  Jemtlands Radioamatörer – SK3JR