Utbildning

Jemtlands Radioamatörer, SK3JR, anordnar utbildning i amatörradioteknik.
Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens, som ger tillgång till samtliga amatörradiofrekvensband.

Kursens målsättning:

  • Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs, för att avlägga prov för amatörradiocertifikat/licens.