Störningar

  • Ny E-tjänst hos elsäkerhetsverket!
    Elsäkerhetsverket har lanserat en ny e-tjänst för anmälan av elektromagnetiska störningar, EMC-störningar. Tjänsten är till för den som upplever att en elanläggning eller elprodukter i en elanläggning stör funktionen hos andra elektriska utrustningar/produkter eller orsakar störningar i radiokommunikationen. Läs mer på elsäkerhetsverkets hemsida: Elsäkerhetsverket