Teknikland

 • Teknikland

  Historia

  Teknikland ligger vid Optands flygfält som är ett levande flygfält med många olika aktörer, bland annat modellflygare och flygklubbar. Flygfältet har en historia som hemlig flygbas under Kalla Kriget och har använts som flygfält sedan 1940-talet. Sveriges första civila fallskärmsklubb finns också på flygfältet.

  1995 öppnade Flyg och Lottamuseet vid Optands flygfält. Museet visar jämtlands flyghistoria genom ett trettiotal flygplan, civila och militära samt relaterade föremål. I Flyg o Lottamuseet finns också en Lottautställning som visar främst flyglottornas verksamhet.

  Tillsammans med Flyg och Lottamuseet, Militärmuseiföreningen och Jemtlands veteranbilklubb skapade Stiftelsen Jamtli 2007 ett nytt aktiebolag, Optand Teknikland AB. Det nya bolaget byggde genom ett EU-projekt upp Teknikland. Den 5 juni 2010 öppnade Teknikland portarna.

  Efter en konkurs 2012 på grund av återtagna EU-stöd skapade man ett nytt bolag. Jämtland Teknikland AB som nu driver Tekniklands verksamhet vidare.

  Teknikland ingår i nätverket för statens försvarshistoriska museer SMHA.


  Ägare och samarbetspartners

  Teknikland drivs som ett aktiebolag med elva stycken ägare.

  Stiftelsen Jamtli

  Militärmuseiföreningen i Jämtlands län

  Jämtlands fältartilleri

  Jemtlands radioamatörer

  Järnvägsmuseiföreningen i Jämtland

  Jemtlands veteranbilklubb

  Curt Sillström Entreprenad och fastighet AB

  Östersunds flygklubb

  Östersunds fallskärmsklubb

  Östersunds modellflygklubb

  Svensk flyghistorisk förening Jämtland/Härjedalen

  Läs mer om Teknikland här!