Teknikland

Historia

Teknikland ligger vid Optands flygfält som är ett levande flygfält med många olika aktörer, bland annat modellflygare och flygklubbar. Flygfältet har en historia som hemlig flygbas under Kalla Kriget och har använts som flygfält sedan 1940-talet. Sveriges första civila fallskärmsklubb finns också på flygfältet.

1995 öppnade Flyg och Lottamuseet vid Optands flygfält. Museet visar jämtlands flyghistoria genom ett trettiotal flygplan, civila och militära samt relaterade föremål. I Flyg o Lottamuseet finns också en Lottautställning som visar främst flyglottornas verksamhet.

Tillsammans med Flyg och Lottamuseet, Militärmuseiföreningen och Jemtlands veteranbilklubb skapade Stiftelsen Jamtli 2007 ett nytt aktiebolag, Optand Teknikland AB. Det nya bolaget byggde genom ett EU-projekt upp Teknikland. Den 5 juni 2010 öppnade Teknikland portarna.

Efter en konkurs 2012 på grund av återtagna EU-stöd skapade man ett nytt bolag. Jämtland Teknikland AB som nu driver Tekniklands verksamhet vidare.

Teknikland ingår i nätverket för statens försvarshistoriska museer SMHA.


Ägare och samarbetspartners

Teknikland drivs som ett aktiebolag med elva stycken ägare.

Stiftelsen Jamtli

Militärmuseiföreningen i Jämtlands län

Jämtlands fältartilleri

Jemtlands radioamatörer

Järnvägsmuseiföreningen i Jämtland

Jemtlands veteranbilklubb

Curt Sillström Entreprenad och fastighet AB

Östersunds flygklubb

Östersunds fallskärmsklubb

Östersunds modellflygklubb

Svensk flyghistorisk förening Jämtland/Härjedalen

Läs mer om Teknikland här!

Share:

Author: Webmaster