Styrelsemöte Oktober

Styrelsen har sitt styrelsemöte idag. Om du har något du tycker vi borde ta upp? Hör isf av dig via...

Månadsmöte med styrelseinfo

Hej Alla! På torsdag har vi månadsmöte på Teknikland med sedvanlig styrelseinfo. Vi kommer att köra mötet även via Jitsi...

Styrelsemöte November

Styrelsen har sitt kvartalsvisa styrelsemöte idag och om du har något du tycker vi borde ta upp? Hör isf av...

Månadsmöte med styrelseinfo

Hej Alla! På torsdag har vi månadsmöte på Teknikland med sedvanlig styrelseinfo. Vi kommer att köra mötet även via Jitsi...

Styrelsemöte December

Styrelsen har sitt styrelsemöte idag. Om du har något du tycker vi borde ta upp? Hör isf av dig via...

×