Bli medlem

Medlemsavgift för klubben är följande:

Under 26 år, eller från och med det år man fyller 70år

150kr

Personer mellan 26 år och ej fyllda 70 år

300kr.

För att bli medlem/betala medlemsavgift så betalar man in medlemsavgiften till:

Bankgiro: 700-2710 eller Swish: 123 569 40 96

Kom ihåg att skriva signal och namn på inbetalningen. För nya medlemmar eller ej signal, inkludera även hemadressen.

MEDLEMSAVGIFT SKA VARA BETALD SENAST SISTA FEBRUARI!

Swish 150:-Swish 300:-