Bli medlem

Medlemsavgift för klubben är följande:

Under 26 år, eller från och med det år man fyller 70år

150kr

Personer mellan 26 år och ej fyllda 70 år

300kr.

För att bli medlem/betala medlemsavgift så betalar man in medlemsavgiften till:

Bankgiro: 700-2710 eller Swish: 123 569 40 96

Kom ihåg att skriva signal och namn på inbetalningen. För nya medlemmar eller ej signal, inkludera även hemadressen.

MEDLEMSAVGIFT SKA VARA BETALD SENAST 1 FEBRUARI!

Swish 150:-Swish 300:-