Fortsätt läsa...
Posted in Kiwi Startsida

Kiwin online å Nyflidd!!!

Nu är SK3JR Kiwimottagare online igen. I samband med att jag ändrade nätverks-konfigurationen så kunde jag ta bort några nätverks-burkar…

 Fortsätt läsa...
Posted in Kiwi

Kiwisdr på nytt QTH

— Nu är Kiwimottagaren igång igen — 73 DE Hans, SM3PXG — Klubbens kiwisdr-mottagare är nu QRV från nytt QTH, …