Senast föregående Evenemang

Styrelsemöte December

Obs! vi har fått tidigarelägga detta möte en vecka för att hinna få fram protokoll etc. innan vår julavslutning den...

Månadsmöte med styrelseinfo

Hej Alla! På torsdag har vi månadsmöte på Teknikland med sedvanlig styrelseinfo. Vi kommer att köra mötet även via Jitsi...

×