Kiwin online å Nyflidd!!!

Nu är SK3JR Kiwimottagare online igen. I samband med att jag ändrade nätverks-konfigurationen så kunde jag ta bort några nätverks-burkar från vår Kiwi-mottagares närhet, och; Hurra! - då försvann även några irriterade störningar som tidigare plågat mottagningen på en del frekvenser!  😀 Så, surfa in på kiwin å lyssna själv!  Adressen är; http://kiwisdr.sk3jr.se:8073/  73 DE Hans SM3PXG...
Read More

O-ringen 2023 ÅRE

Vi har blivit tillfrågad att sköta sambandet. Vi har tillsatt en arbetsgrupp (AG) som kommer att analysera vad som vi ska göra
Read More

E -Nyckel.

Medlemmar kan nu få e-nyckel för att komma in till klubb-baracken och köra radio. Kontakta sm3vrg, kgsm3vrg@hotmail.com - för info.
Read More

Lånad utrustning !!!

Vi har under  en längre tid lånat ut materiel till olika medlemmar. En del har återlämnats men vi saknar vissa grejjer.  Du som har lånat utrustning av klubben och inte lämnat tillbaka.Var snäll och hör av dig till SM3SZWMail sm3szw@gmail.com alt mobil 073-183 35 00 73 de SM3SZWSven-Henrik Östborg
Read More

SI9AM säger TACK och ADJÖ!

Amatörradiobesöksstationen SI9AM i Utanede säger TACK och ADJÖ! Styrelsen för SI9AM beslutade under hösten 2020 om nedläggning av besöksstationen. Lönsamheten har under flera år varit dålig och efter att covid-19 pandemin bröt ut, har nästan all uthyrning uteblivit. Glädjande kan vi meddela att radiostationen i Utanede övertas den 1 januari 2021 av den nybildade radioföreningen...
Read More
1 8 9 10