SI9AM säger TACK och ADJÖ!

Amatörradiobesöksstationen SI9AM i Utanede säger TACK och ADJÖ!


Styrelsen för SI9AM beslutade under hösten 2020 om nedläggning av besöksstationen. Lönsamheten har under flera år varit dålig och efter att covid-19 pandemin bröt ut, har nästan all uthyrning uteblivit.


Glädjande kan vi meddela att radiostationen i Utanede övertas den 1 januari 2021 av den nybildade radioföreningen ”Utanede Radioklubb”. Styrelsen för SI9AM önskar Utanede Radioklubb stort lycka till!


Vid de två årliga större Thailändska festligheterna i Utanede den 19 juli och 23 oktober kan signalen SI9AM eventuellt höras på amatörradiobanden.


Styrelsen för SI9AM vill framföra ett stort TACK till föreningen SSA, alla besökande radioamatörer, alla som kört signalen SI9AM i Utanede och alla som sponsrat oss sedan invigningen av besöksstationen den 19 juli 2000.


Avslutningsvis kan vi meddela att signalen SI9AM övertas av Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG. Den framtida administrationen av SI9AM QSL-kort, diplom m.m. fortsätter i SK3BGs regi.


Utanede 2020-12-06
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Jörgen Norrmén
Ordförande SI9AM

Share:

Author: Webmaster