Användarutbildning SvxLink

Ett stort TACK till SM5GXQ/Peter för hans mycket trevliga och informativa dragning om hur man som användare hanterar Svxlink på sin lokala repeater. Peter deltog via Jitsi, och då länken var publik så hade vi deltagare från nästan alla distrikt i hela Sverige.

En lista på alla deltagare finns här: https://www.sk3jr.se/wp-content/uploads/2023/01/SK3JR-230112.pdf

Länk till sidan som i sin tur har länkarna till bildspel: https://www.sk7rfl.se/repeaterskolan/supp18.

Länk till sammanfattning som Peter körde i somras: https://sk7rfl.se/repeaterskolan/supp20.

Länkarna för SK7RFL innehåller en del som är specifikt för Öland men det framgår av texten (färgmarkering bl a).


Share:

Author: Webmaster