På förekommen anledning

På förekommen anledning kommer här en snabbsammanfattning av bakgrunden till beslutet.

Jemtlands radioamatörers planering och budget för flertal försök (-20,-21,-23) att arrangera årsmöteshelg har godkänts av SSA:s styrelse minst 3 gånger.

Senast i våras av sittande styrelse.

Nu i december ändrar plötsligt SSA:s styrelse genom ordförande Jens de ekonomiska förutsättningarna och är inte lyhörda för tidigare fattade beslut. Detta innebär att planering och budget inte går ihop.

JRA är därmed tvingad att avbryta arbetet och ställa in arrangemanget.  

Edit 2023-01-13

Menyvalet för att komma till SSA Årsmöte 2023 är flyttad till att vara en undermeny till Dokument. All information finns fortfarande kvar.

 


 

Share:

Author: Webmaster