SSA Årsmöte i Östersund – INSTÄLLT

SK3JR, Jemtlands Radioamatörers styrelse avbryter arbetet och ställer in SSA:s årsmöte i Östersund 2023

Klubbens styrelse har vid ett extra styrelsemöte 2022-12-12 fått en redovisning av projektgruppen då man sedan en kort tid tillbaka fått totalt motstridiga uppgifter från SSA’s ordförande Jens om de ekonomiska förutsättningarna för att arrangera årsmötet mot det som tidigare gällt.

Projektgruppen har redovisat detta för styrelsen och årsmötesarrangemanget har planerats helt efter de förutsättningar klubben fick redan 2019 och styrelsen kan inte förstå hur man kan omtolka det PM som ligger till grund för årsmötesarrangörerna på det sätt ordföranden i SSA nu plötsligt valt att göra.

Detta PM och en Time-Line med all mailkorrespondens i kronologisk ordning finns att läsa på sidan ”SSA Årsmöte 2023”.

Efter projektgruppens redovisning av detta material har styrelsen enhälligt beslutat meddela SSA och ordföranden Jens Zander som har haft invändningar att klubben inte kan gå vidare med arrangemanget.

Från styrelsen i SK3JR’s sida beklagar vi djupt den uppkomna situationen och frånsäger oss med hänvisning till agerandet från SSA att arrangera årsmötet 2023. Beslutet är enhälligt och protokollfört vid vårt extra styrelsemöte 2022-12-12.

Östersund 2022-12-13

Karl-Gunnar Norberg, SM3VRG

Ordförande

Jemtlands Radioamatörer – SK3JR


Share:

Author: Webmaster